Zapobieganie nowotworom

ZAPOBIEGANIE MIĘSAKOM POSZCZEPIENNYM KOTÓW

Chcielibyśmy prosić o stosowanie u Państwa zwierząt w przyszłości oraz propagowanie wśród znajomych następujących zaleceń dotyczących szczepień i zastrzyków u kotów:

  • szczepienia u kotów wykonywać należy podskórnie w obwodowej części kończyn, a najlepiej na ścianie jamy brzusznej w jej środkowej części,
  • szczepienia przeciwko panleukopenii, kaliciwirozie i herpeswirozie u kotów wykonywać co najwyżej co 3-4 lata,
  • szczepienia przeciwko białaczce wykonywać tylko u kotów z grup ryzyka, tj. żyjących z kotem zarażonym wirusem białaczki, wychodzących i kontaktujących się z dzikimi / nieznanymi kotami,
  • zgłaszać lekarzowi wszelkie deformacje w tkance podskórnej.
 
Dariusz Jagielski
dr n. wet. Dariusz Jagielski

onkolog weterynaryjnyAbsolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej. Uczestnik i wykładowca licznych sympozjów weterynaryjnych (w kraju i za granicą).
Autor licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim (zajmującym się onkologią i hematologią weterynaryjną), a przez ponad 4 lata – przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Wykładowca podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii.
Dyrektor medyczny w jedynym w Polsce Ośrodku radioterapii megawoltowej dla zwierząt - RTWet