Bezpieczeństwo podawania leków do chemioterapii

Chociaż nie badano szkodliwości leków cytostatycznych dla otoczenia zwierzęcia leczonego, to każdy z nich jest substancją potencjalnie mutagenną, teratogenną i karcynogenną.

Należy zachować stosowne środki ostrożności przy kontakcie ze zwierzęciem podlegającym chemioterapii onkologicznej.

Po podaniu lek wydalany jest przez zwierzę w postaci niezmienionej lub metabolitów w moczu, kale, ślinie i ewentualnych wymiocinach. Na ogół w ciągu 3-5 dni od podania lek całkowicie wydalony zostaje z organizmu - jest to okres potencjalnego narażenia. W tym czasie należy ograniczyć fizycznego kontakt ze zwierzęciem do niezbędnego minimum.

  • Dobrym zwyczajem jest częste mycie rąk po kontakcie z leczonym zwierzęciem.
  • Ewentualne wydzieliny i wydaliny uprzątać należy zawsze w rękawiczkach z użyciem chłonnego materiału i ostrożnie umieścić w oddzielnych, szczelnych pojemnikach (najlepiej dwóch).
  • Powierzchnię zanieczyszczoną należy zmyć wodą i detergentem.
  • Posłania, ubrania, ręczniki zwierzęcia należy prać bez kontaktu z innymi rzeczami.
  • Na spacerach kał należy zbierać do plastikowych torebek używając rękawiczek.
  • Kuwety kotów powinny być opróżniane do torebek zamykanych szczelnie.
  • Dzieci i kobiety ciężarne nie powinny stykać się ze zwierzętami leczonymi lekami cytostatycznymi.
  • Leki przechowywać należy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  • Trzeba ocenić w ogóle ryzyko chemioterapii, jeżeli w domu mieszka kobieta ciężarna.
  • Podawanie leków cytostatycznych w tabletkach w domu, powinno odbywać się to w rękawiczkach. Dawka leku i częstotliwość podawania powinny zostać tak określone, aby NIE BYŁO KONIECZNOŚCI DZIELENIA tabletek. Nie należy zmieniać dawkowania zaleconego przez lekarza. Nie wolno podawać tabletek w misce z jedzeniem - trzeba mieć pewność, że zwierzę otrzymało całą, zaleconą dawkę.