Guz gruczołu mlekowego u kotki

Guz gruczołu mlekowego u kotki - występowanie

Nowotwory gruczołu mlekowego u kotów występują bardzo często. Zazwyczaj wszystkie guzy gruczołu mlekowego są złośliwe.
U kotów nowotwory gruczołu mlekowego występują rzadziej niż u psów, a mimo to stanowią trzeci pod względem częstości występowania nowotwór u tego gatunku. Chorują zwierzęta starsze, średnio 10-12 letnie, niesterylizowane. Częściej niż u innych ras kotów, stwierdzano je u kotów syjamskich.

Guz gruczołu mlekowego u kotki - przyczyny

Nowotwory gruczołu mlekowego u suk i kotek są hormonozależne, tj. ich rozwój zależny jest od wydzielania estrogenów i progesteronu. Względne ryzyko rozwoju guzów gruczołu mlekowego związane jest z ilością przebytych cykli rujowych. Ryzyko rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego u niesterylizowanych kotek jest siedmiokrotnie wyższe w porównaniu do zwierząt sterylizowanych w okresie dojrzewania. Dlatego zalecane jest wykonywanie wczesnej sterylizacji kotek. 

Raki gruczołów mlekowych kotek mają charakter wysoce złośliwy, a przerzuty występują dość szybko.

Guz gruczołu mlekowego u kotki - diagnostyka

Biopsja cienkoigłowa zmian w gruczole mlekowym jest prosta do przeprowadzenia, ale uzyskany materiał jest na ogół nie daje możliwości zróżnicowania nowotworu łagodnego od złośliwego i z tego powodu to badanie na ogół nie jest przeprowadzane. Poza tym zdecydowana większość nowotworów gruczołu mlekowego kotek to zmiany złośliwe. 

Guz gruczołu mlekowego u kotki - leczenie

 • chirurgia onkologiczna
  Dla większości nowotworów gruczołu mlekowego leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Na ogół zalecane jest także usunięcie jajników i macicy przy usuwaniu guzów gruczołu mlekowego.
 • chemioterapia onkologiczna
  Chemioterapia onkologiczna jest metodą wartą rozważenia w przypadku nowotworów gruczołu mlekowego kotów.
 • hormonoterapia
  Nie wykazano w badaniach naukowych znaczenia hormonoterapii w leczeniu guzów gruczołu mlekowego kotek. W pewnym sensie pewna formą hormonoterapii jest sterylizacja.
 • radioterapia
  Radioterapia praktycznie nie ma znaczenia w leczeniu nowotworów gruczołu mlekowego kotek.
 
Dariusz Jagielski
dr n. wet. Dariusz Jagielski

onkolog weterynaryjnyAbsolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej. Uczestnik i wykładowca licznych sympozjów weterynaryjnych (w kraju i za granicą).
Autor licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim (zajmującym się onkologią i hematologią weterynaryjną), a przez ponad 4 lata – przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Wykładowca podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii.
Dyrektor medyczny w jedynym w Polsce Ośrodku radioterapii megawoltowej dla zwierząt - RTWet