Guz gruczołu mlekowego u psa

Guz gruczołu mlekowego u suki - występowanie

Nowotwory gruczołu mlekowego u suk występują bardzo często. Stwierdza się różne typy histologiczne nowotworów gruczołu mlekowego, ale co najmniej połowa z nich ma charakter łagodny. Są drugimi pod względem częstości występowania procesami nowotworowymi u wszystkich psów, a u suk są najczęściej stwierdzanymi zmianami tego rodzaju. Występują u zwierząt starszych, średnio 10-letnich, niesterylizowanych lub sterylizowanych w późnym okresie życia. Nie stwierdzono predyspozycji rasowych.

Guz gruczołu mlekowego u suki - przyczyny

Nowotwory gruczołu mlekowego u suk są hormonozależne, tj. ich rozwój zależny jest od wydzielania estrogenów i progesteronu. Względne ryzyko rozwoju guzów gruczołu mlekowego związane jest z ilością przebytych cykli rujowych. Ryzyko wystąpienia nowotworów gruczołu mlekowego u samic sterylizowanych przed pierwszym cyklem rujowym, po pierwszej i po drugiej rui wynosi odpowiednio 0,05%, 8% i 26%. Dlatego właśnie zalecane jest wykonywanie wczesnej sterylizacji zwierząt. 
Stosowanie u suk niektórych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko rozwoju łagodnych nowotworów gruczołu mlekowego, nie jest natomiast związane z występowaniem nowotworów złośliwych. Nowotwory łagodne nie dają przerzutów oraz nie naciekają okolicznych tkanek. U suk obserwuje się skłonność do rozwoju mnogich zmian nowotworowych w wielu gruczołach mlekowych i po usunięciu pojedynczego guzka zwykle następuje wznowa lub rozwój zmian nowotworowych w sąsiednich gruczołach mlekowych. Zachowanie kliniczne nowotworów złośliwych może być stosunkowo łagodne do bardzo agresywnego.

Guz gruczołu mlekowego u suki - diagnostyka

Biopsja cienkoigłowa zmian w gruczole mlekowym jest prosta do przeprowadzenia, ale uzyskany materiał na ogół nie daje możliwości zróżnicowania nowotworu łagodnego od złośliwego i z tego powodu to badanie na ogół nie jest przeprowadzane. 

Guz gruczołu mlekowego u suki - leczenie

 • chirurgia onkologiczna
  Dla większości nowotworów gruczołu mlekowego leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Na ogół zalecane jest także usunięcie jajników i macicy przy usuwaniu guzów gruczołu mlekowego. Generalnie, im wcześniej wykonuje się zabieg operacyjny, tym lepsze efekty leczenia. Innymi słowy im mniejszy jest usuwany guz, tym mniejsze ryzyko przerzutów i dalszego przebiegu choroby nowotworowej.
 • chemioterapia onkologiczna
  Dla przypadków nowotworów agresywnych można rozważyć stosowanie chemioterapii onkologicznej jako metody uzupełniającej postępowanie chirurgiczne.
 • radioterapia
  Radioterapia nie jest metodą często stosowaną w takich przypadkach, co najwyżej celem miejscowego leczenia nowotworów agresywnych.
 • hormonoterapia
  Skuteczność hormonoterapii nie została potwierdzona dotychczas w kontrolowanych badaniach klinicznych. Swego rodzaju hormonoterapią jest sterylizacja i ta wykonywana jest najczęściej. 
 
Dariusz Jagielski
dr n. wet. Dariusz Jagielski

onkolog weterynaryjnyAbsolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej. Uczestnik i wykładowca licznych sympozjów weterynaryjnych (w kraju i za granicą).
Autor licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim (zajmującym się onkologią i hematologią weterynaryjną), a przez ponad 4 lata – przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Wykładowca podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii.
Dyrektor medyczny w jedynym w Polsce Ośrodku radioterapii megawoltowej dla zwierząt - RTWet