Chirurgia onkologiczna

Postępowanie chirurgiczne jest najstarszą i podstawową metodą leczenia chorób nowotworowych i jako taka daje więcej wyleczeń, aniżeli wszystkie inne metody. Najlepsze efekty leczenia daje na ogół połączenie chirurgii z innymi metodami, takimi jak: radioterapia, chemioterapia i immunoterapia.

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - w jakich przypadkach?

Należy pamiętać, że NAJWIĘKSZA SZANSA WYLECZENIA ZWIĄZANA JEST Z PIERWSZĄ INTERWENCJĄ CHIRURGICZNĄ, następne próby obarczone są już o wiele większym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego więc najpierw należy zaplanować leczenie onkologiczne, jeszcze przed "pierwszym cięciem".  Zabieg operacyjny jest leczeniem miejscowym, którego celem jest usunięcie masy/guza z poszczególnych lokalizacji. Większość procesów nowotworowych rozpoczyna się od pojedynczej lokalizacji, co pozwala na wyleczenie nowotworu.  W przypadku niemożności usunięcia zmiany, postępowanie chirurgiczne służy pobraniu wycinka zmiany/biopsji służące rozpoznaniu zmiany i wyborowi najbardziej właściwego leczenia. 

Wszystkie zmiany nowotworowe bez przerzutów mogą być leczone chirurgicznie. W niektórych przypadkach usuwane są też guz pierwotne z przerzutami lub same przerzuty nowotworowe.

Filozofia onkologii chirurgicznej różni się od filozofii klasycznej chirurgii. W przypadkach nowotworów PRIORYTETEM JEST USUNIĘCIE ZMIANY NOWOTWOROWEJ, a dopiero później wdrażane są techniki pozwalające na zamknięcie rany operacyjnej na sposób klasyczny lub dzięki zabiegom rekonstrukcyjnym. 

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - efekty uboczne i konsekwencje

Chirurgia onkologiczna wiąże się z ryzykiem efektów ubocznych, począwszy od komplikacji operacyjnych (zapalenie, rozejście się rany, krwiaki, obrzęki itp. - jak dla każdego postępowania chirurgicznego), poprzez upośledzenie funkcji narządu operowanego czy całego organizmu, a skończywszy na zejściu śmiertelnym pacjenta. Wykonanie onkologicznego zabiegu operacyjnego wiąże się nieodmiennie ze znieczuleniem ogólnym. Poważne efekty uboczne są rzadkością. Postępowanie chirurgiczne i jego konsekwencje każdorazowo omawiane są z opiekunem zwierzęcia przez rozpoczęciem leczenia, łącznie z całościowym planem leczenia onkologicznego. Lekarza omawia wtedy też przygotowanie do zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego. Po zabiegu określane są zalecenia co do opieki pooperacyjnej oraz wyznaczane spotkania w ramach całościowego planu leczenia nowotworu zwierzęcia. 
 
Dariusz Jagielski
dr n. wet. Dariusz Jagielski

onkolog weterynaryjnyAbsolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej. Uczestnik i wykładowca licznych sympozjów weterynaryjnych (w kraju i za granicą).
Autor licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim (zajmującym się onkologią i hematologią weterynaryjną), a przez ponad 4 lata – przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Wykładowca podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii.
Dyrektor medyczny w jedynym w Polsce Ośrodku radioterapii megawoltowej dla zwierząt - RTWet