GUZY GRUCZOŁU MLEKOWEGO - wiadomości ogólne


---------------------------------------------------------------------------


Nowotwory gruczołu mlekowego występują bardzo często zarówno u suk, jak i kotek. U kotek zazwyczaj nowotwory gruczołu mlekowego są złośliwe. 


U kotów nowotwory gruczołu mlekowego występują rzadziej, niż u psów, a mimo to stanowią trzeci pod względem częstości występowania nowotwór u tego gatunku. Chorują zwierzęta starsze,  średnio 10-12 letnie, niesterylizowane. Częściej niż u innych ras kotów stwierdzano je u kotów syjamskich.


Nowotwory gruczołu mlekowego u suk i kotek są hormonozależne, tj. ich rozwój zależny jest od wydzielania estrogenów i progesteronu. Względne ryzyko rozwoju guzów gruczołu mlekowego związane jest z ilością przebytych cykli rujowych. Ryzyko rozwoju nowotworów gruczołu mlekowego u niesterylizowanych kotek jest siedmiokrotnie wyższe w porównaniu do zwierząt sterylizowanych w okresie dojrzewania. Dlatego zalecane jest wykonywanie wczesnej sterylizacji kotek. 


Raki gruczołów mlekowych kotek mają charakter wysoce złośliwy, a przerzuty występują dość szybko.


Biopsja cienkoigłowa zmian w gruczole mlekowym jest prosta do przeprowadzenia, ale uzyskany materiał jest na ogół nie daje możliwości zróżnicowania nowotworu łagodnego od złośliwego i z tego powodu to badanie na ogół nie jest przeprowadzane. Poza tym zdecydowana większość nowotworów gruczołu mlekowego kotek to zmiany złośliwe. 


Dla większości nowotworów gruczołu mlekowego leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny. Na ogół zalecane jest także usunięcie jajników i macicy przy usuwaniu guzów gruczołu mlekowego.

Chemioterapia onkologiczna jest metodą wartą rozważenia w przypadku nowotworów gruczołu mlekowego kotów.

Nie wykazano w badaniach naukowych znaczenia hormonoterapii w leczeniu guzów gruczołu mlekowego kotek. W pewnym sensie pewna formą hormonoterapii jest sterylizacja. 

Radioterapia praktycznie nie ma znaczenia w leczeniu nowotworów gruczołu mlekowego kotek. Autor: dr n. wet. Dariusz Jagielski