Szacuje się, że około u około 30% psów i kotów rozwija się w trakcie ich życia nowotwór, najczęściej w starszym wieku. Zapadalność na chorobę nowotworową psów ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii wynosiła rocznie niemalże 2% populacji.

Jak z tego wynika, procesy nowotworowe stanowią poważny problem zagrażający życiu zwierząt towarzyszących człowiekowi. W związku z wydłużaniem się średniego wieku psów i kotów żyjących z człowiekiem należy spodziewać się, że procesy nowotworowe będą stanowiły coraz poważniejszy odsetek przyczyn konsultacji weterynaryjnych.