CHIRURGIA ONKOLOGICZNA----------------------------------------

Postępowanie chirurgiczne jest najstarszą i podstawową metodą leczenia chorób nowotworowych i jako taka daje więcej wyleczeń, aniżeli wszystkie inne  metody. Najlepsze efekty leczenia daje na ogół połączenie chirurgii z innymi metodami, tj. radioterapia, chemioterapia i immunoterapią.Należy pamiętać, że NAJWIĘKSZA SZANSA WYLECZENIA ZWIĄZANA JEST Z PIERWSZĄ INTERWENCJĄ CHIRURGICZNĄ, następne próby obarczone są już o wiele większym ryzykiem niepowodzenia. Dlatego więc najpierw należy zaplanować leczenie onkologiczne, jeszcze przed "pierwszym cięciem". Zabieg operacyjny jest leczeniem miejscowym, którego celem jest usunięcie masy/guza z poszczególnych lokalizacji. Większość procesów nowotworowych rozpoczyna się od pojedynczej lokalizacji, co pozwala na wyleczenie nowotworu. W przypadku niemożności usunięcia zmiany, postępowanie chirurgiczne służy pobraniu wycinka zmiany/biopsji służące rozpoznaniu zmiany i wyborowi najbardziej właściwego leczenia. Wszystkie zmiany nowotworowe bez przerzutów mogą być leczone chirurgicznie. W niektórych przypadkach usuwane są też guz pierwotne z przerzutami lub same przerzuty nowotworowe.Filozofia onkologii chirurgicznej różni się od filozofii klasycznej chirurgii. W przypadkach nowotworów PRIORYTETEM JEST USUNIĘCIE ZMIANY NOWOTWOROWEJ, a dopiero później wdrażane są techniki pozwalające na zamknięcie rany operacyjnej na sposób klasyczny lub dzięki zabiegom rekonstrukcyjnym. Chirurgia onkologiczna wiąże się z ryzykiem efektów ubocznych, począwszy od komplikacji operacyjnych (zapalenie, rozejście się rany, krwiaki, obrzęki itp. - jak dla każdego postępowania chirurgicznego), poprzez upośledzenie funkcji narządu operowanego czy całego organizmu, a skończywszy na zejściu śmiertelnym pacjenta. Wykonanie onkologicznego zabiegu operacyjnego wiąże się nieodmiennie ze znieczuleniem ogólnym. Poważne efekty uboczne są rzadkością.

Postępowanie chirurgiczne i jego konsekwencje każdorazowo omawiane są z opiekunem zwierzęcia przez rozpoczęciem leczenia, łącznie z całościowym planem leczenia onkologicznego. Lekarza omawia wtedy też przygotowanie do zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego. Po zabiegu określane są zalecenia co do opieki pooperacyjnej oraz wyznaczane spotkania w ramach całościowego planu leczenia nowotworu zwierzęcia. Autor: dr n. wet. Dariusz Jagielski