GUZY GRUCZOŁU MLEKOWEGO - wiadomości ogólne


---------------------------------------------------------------------------


Nowotwory gruczołu mlekowego występują bardzo często u suk. Stwierdza się różne typy histologiczne nowotworów gruczołu mlekowego, ale co najmniej połowa z nich ma charakter łagodny.  


Są drugimi pod względem częstości występowania procesami nowotworowymi u psów,  a u suk są najczęściej stwierdzanymi zmianami tego rodzaju. Występują u zwierząt starych, średnio 10-letnich, niesterylizowanych lub sterylizowanych w późnym okresie życia. Nie stwierdzono predyspozycji rasowych.

Nowotwory gruczołu mlekowego u suk i kotek są hormonozależne, tj. ich rozwój zależny jest od wydzielania estrogenów i progesteronu. Względne ryzyko rozwoju guzów gruczołu mlekowego związane jest z ilością przebytych cykli rujowych. Ryzyko wystąpienia nowotworów gruczołu mlekowego u samic sterylizowanych przed pierwszym cyklem rujowym, po pierwszej i po drugiej rui wynosi odpowiednio 0,05%, 8% i 26%. Dlatego właśnie zalecane jest wykonywanie wczesnej sterylizacji zwierząt. 

Stosowanie u suk niektórych środków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko rozwoju łagodnych nowotworów gruczołu mlekowego, nie jest natomiast związane z występowaniem nowotworów złośliwych. Nowotwory łagodne nie dają przerzutów oraz nie naciekają okolicznych tkanek. U suk obserwuje się skłonność do rozwoju mnogich zmian nowotworowych w wielu gruczołach mlekowych i po usunięciu pojedynczego guzka zwykle następuje wznowa lub rozwój zmian nowotworowych w sąsiednich gruczołach mlekowych. Zachowanie kliniczne nowotworów złośliwych może być stosunkowo łagodne do bardzo agresywnego. Raki gruczołów mlekowych kotek mają charakter wysoce złośliwy, a przerzuty występują dość szybko.


Biopsja cienkoigłowa zmian w gruczole mlekowym jest prosta do przeprowadzenia, ale uzyskany materiał na ogół nie daje możliwości zróżnicowania nowotworu łagodnego od złośliwego i z tego powodu to badanie na ogół nie jest przeprowadzane


Dla większości nowotworów gruczołu mlekowego leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjnyNa ogół zalecane jest także usunięcie jajników i macicy przy usuwaniu guzów gruczołu mlekowego. 

Generalnie, 
im wcześniej wykonuje sie zbieg operacyjny, tym lepsze efekty leczenia. Innymi słowy im mniejszy jest usuwany guz, tym mniejsze ryzyko przerzutów i dalszego przebiegu choroby nowotworowej.   


Dla przypadków nowotworów agresywnych można rozważyć stosowanie chemioterapii onkologicznej jako metody uzupełniającej postępowanie chirurgiczne. 

Radioterapia nie jest metodą często stosowaną w takich przypadkach, co najwyżej celem miejscowego leczenia nowotworów agresywnych. 

Skuteczność hormonoterapii nie została potwierdzona dotychczas w kontrolowanych badaniach klinicznych. Swego rodzaju hormonoterapią jest sterylizacja i ta wykonywana jest najczęściej. 
Autor: dr. n. wet. Dariusz Jagielski