Dariusz Jagielski


dr n. wet. Dariusz JagielskiJest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z 1997 roku. W 2001 roku obronił pracę doktorską nt. "Epidemiologii i leczenia chłoniaka złośliwego psów".


Od wielu lat jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej (już od ponad 10 lat systematycznie dokształca się również za granicą), uczestniczy w licznych sympozjach weterynaryjnych, zarówno krajowych, jak i europejskich (również w charakterze wykładowcy).

Jest autorem licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim zajmując się przede wszystkim hematologią i onklologią weterynaryjną, a przez ponad 4 lata  przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Dodatkowo jest wykładowcą podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Lublinie oraz Olsztynie.

Dariusz Jagielski jest współzałożycielem i współwłaścicielem Przychodni Weterynaryjnej "Białobrzeska" mieszczącej się przy ulicy Częstochowskiej 20 w Warszawie.

W wolnych chwilach, które z powodu pełnego zaangażowania w wykonywaną pracę, są bardzo nieliczne, namiętnie czyta książki historyczne i wyjeżdża na wycieczki, byle dalej i węższymi drogami. Swoje życie prywatne dzieli z Żoną Martą, Córkami - Julą i Manią, stadem kotów (Rurką, Bulwą, Wtorkiem, Łapkiem i Karoliną), a od niedawna również z przygarniętą kundelką - Rozellą vel Ro.
Urszula Jankowska
lek. wet. Urszula JankowskaAbsolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od pierwszego roku studiów wiedzę zdobywaną na studiach wykorzystywała w praktyce jako asystent lekarza w warszawskich lecznicach. Z Przychodnią Weterynaryjną „ Białobrzeska” związana od kilku lat.Obecnie rozwija swoje umiejętności z dziedziny onkologii weterynaryjnej pod pilnym okiem dr n. wet. Dariusza Jagielskiego. Ukończyła kurs II stopnia w zakresie onkologii małych zwierząt w European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS). Obecnie pracuje nad pracą doktorską poświęconą chłoniakom T-komórkowym u psów, która obejmuje również badania cytopatologiczne.Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach krajowych i zagranicznych, także poświęconych medycynie onkologicznej. Jest członkiem Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) oraz członkiem European Society of Veterinary Oncology (ESVONC).Już jako 6-letnie dziewczynka postanowiła zostać lekarzem weterynarii, więc całe życie przygotowywała się do pracy, która jest jej pasją. Wolne chwile poświęca pracy z mikroskopem. Prywatnie jest właścicielką dwóch kotów - Pana Złośliwca oraz Zołzy oraz trzech psów: Loli, Garo i Mary Jane.